RADIO AL HAMZARSIARAN LANGSUNG

Aplikasi Raport Digital Madrasah atau biasa disebut ARD Madrasah merupakan aplikasi terbarukan dalam penulisan raport siswa.Untuk membuka aplikasi ARD terlebih dahulu pastikan terhubung dengan jaringan internet,ada server sebagai pusat penginputan data awal,kabel LAN yang akan menghubungkan computer server dengan client melalui Router dan mempunyai aplikasi browser seperti Mozilla Firefox atau Google Chrome.

Pada zaman kekinian seperti ini,kita menghadapi zaman internet yang semakin luas. Setiap perangkat sekolah diharuskan untuk bisa menggunakan internet. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik.

Merespon  hal tersebut Kementerian Agama melalui Ditjen Pendidikan islam meluncurkan Aplikasi Raport Digital yang diperuntukkan bagi seluruh madrasah yang ada di Indonesia.

Walaupun dalam pelaksanaannya akan ada kendala yg di hadapi,terutama bagi madrasah madrasah terpencil yang sulit mendapatkan akses internet,belum lagi bagi guru yang belum mahir dalam mengoperasikan komputer. Namun terlepas dari kendala yang dihadapi ARD merupakan langkah dalam inovasi agar lembaga madrasah semakin kekinian,dan bisa mengikuti perkembangan zaman.Sehingga kedepan penilaian Hasil belajar yang tertuang dalam ARD sudah dilakukan secara digital.

Hevika Zilfiana, Guru MTS Maraqitta’limat Bongor, Lombok Barat.